Dekret stwierdzający heroiczność cnót

OGŁASZAMY Z WIELKĄ RADOŚCIĄ!

27 marca 2010 papież Benedykt XVI podpisał dekret stwierdzający heroiczność cnót Założyciela Cichych Pracowników Krzyża prał. LUIGIEGO NOVARESE, zmarłego 20 lipca 1984 roku.


Modlitwa o beatyfikację
sługi Bożego prał. Luigiego Novarese

Ojcze Niebieski, który tak bardzo miłujesz kapłanów, że czynisz ich szafarzami tajemnic Bożych, dzięki Ci składamy za dary udzielone Twemu słudze Księdzu Luigiemu Novarese, założycielowi Cichych Pracowników Krzyża, któremu dałeś zrozumieć zbawczą moc cierpienia w apostolacie na rzecz chorych. Prosimy Cię, aby również tutaj na ziemi został rozpoznany i czczony dla pociechy i ulgi wszystkich cierpiących.

Dozwól nam za jego wstawiennictwem i przez miłość, jaką darzył Niepokalaną Dziewicę, abyśmy szli za jego świetlanym przykładem, miłując krzyż, służąc Kościołowi oraz starając się o ludzkie i chrześcijańskie uznanie dla cierpiących. Prosimy Cię także o udzielenie łaski…., której potrzebujemy.

Chwała Ojcu…
Sługo Boży Luigi Novarese, módl się za nami!


Wśród osób wpisanych na listę przyszłych błogosławionych i świętych, których dekrety zostały zaaprobowane tego dnia, jest także kapłan zamęczony w obozie zagłady w Dachau oraz dwaj męczennicy prześladowań Kościoła w okresie komunizmu.